فایل های دسته بندی پاورپوینت های درسی - صفحه 1

تفکر هشتم(بررسی عوارض نگه دارنده های شیمایی وتولید نگهدارنده طبیعی جهت استفاده در محصولات گوشتی)

تفکر هشتم(بررسی عوارض نگه دارنده های شیمایی وتولید نگهدارنده طبیعی جهت استفاده در محصولات گوشتی)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه 2 استدلال

پاورپوینت هندسه 2 استدلال - بنام خدا هندسه 2 استدلال با استفاده از استدلال استنتاجي ثابت كنيد مجموع فاصله‌هاي هر نقطه درون مثلث متساوي‌الاضلا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه تحلیلی ،

پاورپوینت هندسه تحلیلی , - بنام خدا هندسه تحلیلی ، فصل 3 ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه 2زاویه مرکزی و

پاورپوینت هندسه 2زاویه مرکزی و - بنام خدا هندسه 2زاویه مرکزی و محاطی و تر ، کمان دایره زاویه مرکزی زاویه ای است که رأس آن روی مرکز دایره...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه دوم دبیرستان فصل 3(تشابه در مثلث)

پاورپوینت هندسه دوم دبیرستان فصل 3(تشابه در مثلث) - بنام خدا هندسه سال دوم دبیرستان فصل 3(تشابه در مثلث) دو مثلث را متشابه گویند اگر زاویه ها...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نکات آیات

پاورپوینت نکات آیات - بنام خدا نکات آیات ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه 2 دایره

پاورپوینت هندسه 2 دایره - بنام خدا هندسه2 دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه که فاصله ی آن ها از یک نقطه ثابت به نام مرکز دایره به اندازه ی R یا ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه تحلیلی

پاورپوینت هندسه تحلیلی - بنام خدا هندسه تحلیلی بخش 2 بخش 2 : آشنایی با بردار پیکان : پاره خطی است جهت دار در فضا که یک نقطه را به نقطه ی دیگ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی