فایل های دسته بندی دانلود تحقیق - صفحه 1

بازتاب انقلاب اسلامی ایران در محورهای داخلی منطقه ‏ای لبنان و تأثیرپذیری حزب الله لبنان

بازتاب انقلاب اسلامی ایران در محورهای داخلی منطقه ‏ای لبنان و تأثیرپذیری حزب الله لبنان

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی قوامیت مردان بر زنان (از دیدگاه قرآن) براساس آیه 34 سوره نساء

بررسی قوامیت مردان بر زنان (از دیدگاه قرآن) براساس آیه 34 سوره نساء

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انسان موجودی نا شناخته 32 ص

تحقیق انسان موجودی نا شناخته 32 ص - ‏1 ‏"‏انسان موجودی نا شناخته‏" ‏مقدمه ‏انسان تقریبا موجود مرکبی است که تجزیه و تحلیل آن به آسانی ‏صورت نمی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیکاسو

تحقیق پیکاسو - ‏تحقیق در مورد پیکاسو ‏بیوگرافی : ‏در 25 ماه اکتبر سال 1881، پابلو روییزپیکاسو، فرزند دون ‏خوزه روییز پیکاسو و ماریا پیکاسو لوپز،...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیکاسو و آغاز سبک کوبیسم

تحقیق پیکاسو و آغاز سبک کوبیسم - ‏2 ‏پیکاسو و آغاز سبک کوبیسم ‏در 25 ماه اکتبر سال 1881، پابلو روییزپیکاسو، فرزند دون خوزه روییز پیکاسو و ماریا ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیل خورشیدی 36 ص

تحقیق پیل خورشیدی 36 ص - ‏پ‏ی‏لها‏ی‏ خورش‏ی‏د‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ی‏ كه معمولاً از س‏ی‏لس‏ی‏وم‏ تك بلور‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ م‏ی‏ شوند. پ‏ی‏لها‏ی‏ معمول‏ی‏ از نوع n...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیوند شیمیایی و انواع آن 16 ص

تحقیق پیوند شیمیایی و انواع آن 16 ص - ‏2 ‏پیوند‏ ش‏یمیایی‏ و انواع آن ‏اتمهای‏ گازها‏ی‏ ب‏ی‏‌‏اثر‏ م‏یل‏ ندارند با عنصرها‏ی‏ د‏یگر‏ پ‏یوند‏ تش...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیل حرارتی 21 ص

تحقیق پیل حرارتی 21 ص - ‏پیل حرارتی ‏مقدمه ‏پیلهای حرارتی مهمترین جزء باتری حرارتی به شمار می‌آیند. باتریهای ‏حرارتی ، باتریهایی هستند که بخا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیشینه تاریخی تربت حیدریه 14 ص

تحقیق پیشینه تاریخی تربت حیدریه 14 ص - ‏2 ‏تربت حیدریه ‏پیشینه تاریخی ‏نام اولیه آن زاوه بوده است واین شهر در سال 540 هـ ق تجدید بنا شد و چون م...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی